Risk för vattenbrist i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bin och biologisk mångfald

Om publikationen

Löpnummer:
2016:66
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
88
Publikationstyp:
Rapport

En inventering av ca 70 hektar i Karlsborg visar att stora delar av området har en mycket värdefull fauna av bin där hedar, fästningsvallar, vägkanter, banvallar, ruderatmarker och gräsmarker ingår i en större värdefull helhet.

Syftet med inventeringen har varit att bedöma miljöers beroende av varandra samt betydelse för och förekomst av hotade bin och andra insekter, då särskilt länets enda lokal med svartpälsbi.

Kontakt