Behovsutredning för tillsyn enligt miljöbalken 2016-2018

Om publikationen

Löpnummer: 2016:23

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 48

Publikationstyp: Rapport

Behovsutredningen avser perioden 2016-2018. Det första året är preciserat och för de andra åren anges en översiktlig bedömning av kända förändringar.

Kontakt