Barn med medfödda skador av alkohol

Om publikationen

Löpnummer: 2016:35

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 16

Publikationstyp: Rapport

Vilket pedagogiskt och annat stöd behövs för barn med medfödda skador av alkohol. Dokumentation från konferens i Göteborg den 28 april 2016

Kontakt