Barn med medfödda skador av alkohol

Om publikationen

Löpnummer:
2016:35
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Rapport

Vilket pedagogiskt och annat stöd behövs för barn med medfödda skador av alkohol. Dokumentation från konferens i Göteborg den 28 april 2016

Kontakt