Åtgärder mot höga flöden i Skee Strömstads kommun

Om publikationen

Löpnummer: 2016:34

Diarienummer: 424-26758-2015

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 52

Publikationstyp: Rapport

Omslag av rapporten

Att fördröja vattnets uppehållstid i landskapet.
Handledning för kommuner om hur man på ett naturvårdsanpassat sätt kan fördröja vatten högt upp i nederbördsområdena, för att minska risken för höga flöden nedströms.

Kontakt