Åtgärder mot höga flöden i Skee Strömstads kommun

Om publikationen

Löpnummer:
2016:34
Diarienummer:
424-26758-2015
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
52
Publikationstyp:
Rapport
Omslag av rapporten

Att fördröja vattnets uppehållstid i landskapet.
Handledning för kommuner om hur man på ett naturvårdsanpassat sätt kan fördröja vatten högt upp i nederbördsområdena, för att minska risken för höga flöden nedströms.

Kontakt