Askskottsjuka

Om publikationen

Löpnummer:
2016:28
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
34
Publikationstyp:
Rapport

Askskottsjuka är en ny sjukdom som utgör ett hot mot våra askar och därmed mot våra skyddsvärda träd och alla andra organismer som är beroende av askarna. Detta nya hot gör det därför svårare att uppnå miljömålen Ett rikt växt- och djurliv och Ett rikt odlingslandskap.

Kontakt