ARCH projektet - cross-cutting evaluation workshop

Om publikationen

Löpnummer:
2016:64
Diarienummer:
408-26438-2015
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
37
Publikationstyp:
Rapport

Sammanfattning av workshops genomförda i ARCH 2011-2015. Tio fallstudier i laguner och estuarier som inkluderar alla större hav som omger Europa.

Kontakt