ARCH projektet - cross-cutting evaluation workshop

Om publikationen

Löpnummer: 2016:64

Diarienummer: 408-26438-2015

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 37

Publikationstyp: Rapport

Sammanfattning av workshops genomförda i ARCH 2011-2015. Tio fallstudier i laguner och estuarier som inkluderar alla större hav som omger Europa.

Kontakt