Ål i Göta älv. Uppvandrande ål i Lilla Edets

Om publikationen

Löpnummer: 2016:38

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 22

Publikationstyp: Rapport

Projektet med tillfälliga ålyngelledare har nu löpt under fem vandringsäsonger. Rapporten är den årliga redovisningen av räkningen av mot Vänern uppvandrande ål vid kraftstationen i Lilla Edet i Göta älv.

 

Kontakt