Ål i Göta älv. Uppvandrande ål i Lilla Edets

Om publikationen

Löpnummer:
2016:38
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
22
Publikationstyp:
Rapport

Projektet med tillfälliga ålyngelledare har nu löpt under fem vandringsäsonger. Rapporten är den årliga redovisningen av räkningen av mot Vänern uppvandrande ål vid kraftstationen i Lilla Edet i Göta älv.

 

Kontakt