Ål i Göta Älv vid Olidan

Om publikationen

Löpnummer:
2016:37
Diarienummer:
535-4910-2012
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten är den årliga redovisningen av räkningen av mot Vänern uppvandrande ål vid kraftstationen Olidan i Trollhättan i Göta älv. Ålsamlarna är placerade vid det från havet andra vandringshindret i huvudfåran.

Fångsten under säsongen 2015 blev totalt 42 kg, En jämförelse mellan längddata från perioden mellan 1977 och 1982 och de senaste åren visar en markant ändrad längdfördelning.

Kontakt