Ål i Göta Älv vid Olidan

Om publikationen

Löpnummer: 2016:37

Diarienummer: 535-4910-2012

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 24

Publikationstyp: Rapport

Rapporten är den årliga redovisningen av räkningen av mot Vänern uppvandrande ål vid kraftstationen Olidan i Trollhättan i Göta älv. Ålsamlarna är placerade vid det från havet andra vandringshindret i huvudfåran.

Fångsten under säsongen 2015 blev totalt 42 kg, En jämförelse mellan längddata från perioden mellan 1977 och 1982 och de senaste åren visar en markant ändrad längdfördelning.

Kontakt