Var byggdes bostäderna? Analys av nybyggda bostäder i 10 kommuner i Västra Götaland

Om publikationen

Löpnummer:
2015:39
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
91
Publikationstyp:
Rapport

Analysen undersöker bostadsproduktionen i tio kommuner i förhållande till kollektivtrafik, tätorter och planerade områden. Resultatet visar en generell bild av att ny bebyggelse varit koncentrerad kring kommunernas centralorter.

Kontakt