Var byggdes bostäderna? Analys av nybyggda bostäder i 10 kommuner i Västra Götaland

Om publikationen

Löpnummer: 2015:39

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 91

Publikationstyp: Rapport

Analysen undersöker bostadsproduktionen i tio kommuner i förhållande till kollektivtrafik, tätorter och planerade områden. Resultatet visar en generell bild av att ny bebyggelse varit koncentrerad kring kommunernas centralorter.

Kontakt