Ta hand om din jordkällare

Om publikationen

Löpnummer: 2015:20

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 36

Publikationstyp: Rapport

Åren 2007-2013 betalades EU-stöd ut för att restaurera överloppsbyggnader till 518 ansökande. Länsstyrelsen har genomfört olika kurser om jordkällare. Här samlas kunskap och råd för jordkällare.

Kontakt