Strandskydd och LIS i Västra Götalands län 2014

Om publikationen

Löpnummer:
2015:17
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport

– Genomslaget av reglerna om strandskydd och landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Fler LIS-planer hanterades 2014 jämfört med 2013. Kommunerna är i grunden positiva till LIS-planeringen men tycker det är för resurskrävande. Byggnation i större omfattning har inte kommit igång i LIS-områdena.

Kontakt