Strandskydd och LIS i Västra Götalands län 2014

Om publikationen

Löpnummer: 2015:17

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

– Genomslaget av reglerna om strandskydd och landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Fler LIS-planer hanterades 2014 jämfört med 2013. Kommunerna är i grunden positiva till LIS-planeringen men tycker det är för resurskrävande. Byggnation i större omfattning har inte kommit igång i LIS-områdena.

Kontakt