Spridningsseminarium om arbetet mot cannabis i Trestad2

Om publikationen

Löpnummer:
2015:31
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168x
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Rapport

Ett spridningsseminarium med erfarenheter från satsningen mot cannabis i Trestad2 i Göteborg. Ungdomar och missbruk och att möta föräldrar och anhöriga

Kontakt