Spridningsseminarium om arbetet mot cannabis i Trestad2

Om publikationen

Löpnummer: 2015:31

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168x

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 16

Publikationstyp: Rapport

Ett spridningsseminarium med erfarenheter från satsningen mot cannabis i Trestad2 i Göteborg. Ungdomar och missbruk och att möta föräldrar och anhöriga

Kontakt