Social hållbarhet inom fysisk planering och boende

Om publikationen

Löpnummer:
2015:29
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport

Kunskapsunderlag om social hållbarhet i den fysiska planeringen och i boendeplaneringen. Dokumentet är ett verktyg som uppdateras och förändras utifrån förändringar i lagar och regelverk, men också utifrån ny kunskap och nya insikter.

Kontakt