Social hållbarhet inom fysisk planering och boende

Om publikationen

Löpnummer: 2015:29

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 36

Publikationstyp: Rapport

Kunskapsunderlag om social hållbarhet i den fysiska planeringen och i boendeplaneringen. Dokumentet är ett verktyg som uppdateras och förändras utifrån förändringar i lagar och regelverk, men också utifrån ny kunskap och nya insikter.

Kontakt