Satellitbaserad övervakning av våtmarker

Om publikationen

Löpnummer: 2015:57

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 74

Publikationstyp: Rapport

Slutrapport Värmlands, Västra Götalands och Örebro län
En satellitbaserad metodik för att identifiera snabba vegetationsförändringar i våtmarker för att hitta områden med förändringsindikation. Undersökningsområdet består av Värmlands, Västra Götalands och Örebro län. Kartor: ©

Kontakt