Satellitbaserad övervakning av våtmarker

Om publikationen

Löpnummer:
2015:57
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
74
Publikationstyp:
Rapport

Slutrapport Värmlands, Västra Götalands och Örebro län
En satellitbaserad metodik för att identifiera snabba vegetationsförändringar i våtmarker för att hitta områden med förändringsindikation. Undersökningsområdet består av Värmlands, Västra Götalands och Örebro län. Kartor: ©

Kontakt