Samverkan Sjön Östen 2013-2015

Om publikationen

Löpnummer: 2015:46

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 21

Publikationstyp: Rapport

Slutrapport med presentation och resultat från det samverkansprojekt som Länsstyrelsen drev under 2013-2015 kring sjön Östen. 

Kontakt