Samverkan Sjön Östen 2013-2015

Om publikationen

Löpnummer:
2015:46
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
21
Publikationstyp:
Rapport

Slutrapport med presentation och resultat från det samverkansprojekt som Länsstyrelsen drev under 2013-2015 kring sjön Östen. 

Kontakt