Riskhanteringsplan för översvämningar i Lidköping

Om publikationen

Löpnummer:
2015:56
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
63
Publikationstyp:
Rapport

Denna riskhanteringsplan utgör en del i arbetet enligt EU:s direktiv om bedömning och hantering av översvämningsrisker.

Kontakt