Riskhanteringsplan för översvämningar i Göteborg

Om publikationen

Löpnummer:
2015:55
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
74
Publikationstyp:
Rapport

Denna riskhanteringsplan utgör en del i arbetet enligt EU:s direktiv om bedömning och hantering av översvämningsrisker.

Kontakt