Riskhanteringsplan för översvämningar i Göteborg

Om publikationen

Löpnummer: 2015:55

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 74

Publikationstyp: Rapport

Denna riskhanteringsplan utgör en del i arbetet enligt EU:s direktiv om bedömning och hantering av översvämningsrisker.

Kontakt