Riksintressen för obruten och högexploaterad kust

Om publikationen

Löpnummer:
2015:44
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
37
Publikationstyp:
Rapport

Analys av värdebeskrivningar i Bohuslän

Denna rapport undersöker om de värden som är kopplade till de två riksintresseområdena obruten kust i norra Bohuslän och högexploaterad kust i Södra Bohuslän har förändrats.

Kontakt