Riksintressen för obruten och högexploaterad kust

Om publikationen

Löpnummer: 2015:44

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 37

Publikationstyp: Rapport

Analys av värdebeskrivningar i Bohuslän

Denna rapport undersöker om de värden som är kopplade till de två riksintresseområdena obruten kust i norra Bohuslän och högexploaterad kust i Södra Bohuslän har förändrats.

Kontakt