Regionala miljömål i Västra Götaland

Om publikationen

Löpnummer: 2015:50

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 36

Publikationstyp: Broschyr/folder

Rapportomslag

Redovisning av Västra Götalands regionala miljömål inklusive tilläggsmålen.

 

Kontakt