Rapport om byggnadsnämndernas tillsyn under 2013 och 2014

Om publikationen

Löpnummer: 2015:14

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 33

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport är en sammanställning av hur byggnadsnämndernas arbete med tillsyn i Västra Götalands län har sett ut under åren 2013 och 2014.

Kontakt