Rapport om byggnadsnämndernas tillsyn under 2013 och 2014

Om publikationen

Löpnummer:
2015:14
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
33
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport är en sammanställning av hur byggnadsnämndernas arbete med tillsyn i Västra Götalands län har sett ut under åren 2013 och 2014.

Kontakt