Miljögifter och miljögiftseffekter i blåmussla

Om publikationen

Löpnummer: 2015:18

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 44

Publikationstyp: Rapport

Undersökning av miljögifter och miljögiftseffekter i blåmusslor vid åtta stationer längs Bohuskusten 2014.

Kontakt