Makrofytinventering i Västra Götalands län 2015

Om publikationen

Löpnummer: 2015:63

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 44

Publikationstyp: Rapport

Inventeringar av vattenväxter/makrofyter är viktiga både för uppföljning av såväl art- och habitatdirektivet som för vattendirektivet. 2015 inventerades makrofyter i åtta sjöar i länet. Makrofyter är ett nytt delprogram inom länets regionala övervakningsprogram från och med 2015.

Kontakt