Makrofytinventering i Västra Götalands län 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2015:63
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport

Inventeringar av vattenväxter/makrofyter är viktiga både för uppföljning av såväl art- och habitatdirektivet som för vattendirektivet. 2015 inventerades makrofyter i åtta sjöar i länet. Makrofyter är ett nytt delprogram inom länets regionala övervakningsprogram från och med 2015.

Kontakt