Limniska värdekärnor, strömmande vattenmiljöer och vandringshinder i Tidan inom Tidaholms kommun

Om publikationen

Löpnummer: 2015:40

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 66

Publikationstyp: Rapport

Inventering av limniska naturvärden och vandringshinder i Tidan inom Tidaholms kommun. Förslag till åtgärder för att restaurera vattendraget och ta bort vandringshinder.

Kontakt