Länsplan angående vildbin i Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer:
2015:12
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
56
Publikationstyp:
Rapport

Sammanställning av information om de vildbin som har ett åtgärdsprograms utbredning samt underlag för konkreta åtgärder och informationsinsatser i Västra Götalands län.

Kontakt