Länsplan angående vildbin i Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer: 2015:12

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 56

Publikationstyp: Rapport

Sammanställning av information om de vildbin som har ett åtgärdsprograms utbredning samt underlag för konkreta åtgärder och informationsinsatser i Västra Götalands län.

Kontakt