Kriskommunikationssamverkan i Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer: 2015:36

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 44

Publikationstyp: Rapport

Dokumentet beskriver inriktning och rutiner för kommunikationssamverkan vid större krishändelser i Västra Götalands län. Innehållet har tagits fram i samverkan mellan kommunikationsansvariga vid kommuner, Västra Götalandsregionen och ett antal myndigheter i länet. Dokumentet fastställdes av länets krisinformationsråd 8 maj 2015.

Kontakt