Kriskommunikationssamverkan i Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer:
2015:36
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport

Dokumentet beskriver inriktning och rutiner för kommunikationssamverkan vid större krishändelser i Västra Götalands län. Innehållet har tagits fram i samverkan mellan kommunikationsansvariga vid kommuner, Västra Götalandsregionen och ett antal myndigheter i länet. Dokumentet fastställdes av länets krisinformationsråd 8 maj 2015.

Kontakt