Krisberedskap för social hållbarhet

Om publikationen

Löpnummer:
2015:59
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168x
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport

Den nya vägledningen, som i viss mån ersätter den tidigare Västra Götalandsmodellen, riktar sig fortsatt till de representanter i kommuner, eller andra organisationer, som har ett ansvar att samordna risker av olika slag.

Vägledningen tar avstamp i hur olika livsvillkor i samhället påverkar människors tillit och framtidstro. Goda livsvillkor minskar risken för social oro. Det vi gemensamt ska skydda är därför tillit, till varandra och till samhällets institutioner.

Syftet med vägledningen är att identifiera, analysera och integrera risker av social karaktär inom ramen för risk- och sårbarhetsanalyser. Arbetet bör ske i samverkan med andra aktörer för att de gemensamma inriktningarna ska ha en god kvalité och en långsiktig förankring.

Kontakt