Inventering av stinkpadda/strandpadda

Om publikationen

Löpnummer:
2015:02
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
78
Publikationstyp:
Rapport

Samtliga kända, gamla lokaler i länet inventerades. Sammanlagt besöktes 4463 hällkar med cirka totalt 354 000 yngel i 234 hällkar och på en av öarna påträffades spelande vuxna individer. Fynd av stinkpadda gjordes i 20 utav de 29 rutorna.

Kontakt