Inventering av stinkpadda/strandpadda

Om publikationen

Löpnummer: 2015:02

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 78

Publikationstyp: Rapport

Samtliga kända, gamla lokaler i länet inventerades. Sammanlagt besöktes 4463 hällkar med cirka totalt 354 000 yngel i 234 hällkar och på en av öarna påträffades spelande vuxna individer. Fynd av stinkpadda gjordes i 20 utav de 29 rutorna.

Kontakt