Inventering av skyddsvärda träd i delar av Gullspång, Mariestad och Karlsborgs kommuner

Om publikationen

Löpnummer: 2015:06

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 21

Publikationstyp: Rapport

I Gullspångs kommun noterades 103 skyddsvärda träd, i Karlsborg 109 och i Mariestad 134. Av de totalt 346 inmätta träden hade 200 en stamdiameter över en meter. Av de alla noterade skyddsvärda träden hade 29 procent välutvecklade håligheter.

Kontakt