Inventering av skyddsvärda träd i delar av Gullspång, Mariestad och Karlsborgs kommuner

Om publikationen

Löpnummer:
2015:06
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
21
Publikationstyp:
Rapport

I Gullspångs kommun noterades 103 skyddsvärda träd, i Karlsborg 109 och i Mariestad 134. Av de totalt 346 inmätta träden hade 200 en stamdiameter över en meter. Av de alla noterade skyddsvärda träden hade 29 procent välutvecklade håligheter.

Kontakt