Inventering av skaftslamkrypa

Om publikationen

Löpnummer: 2015:60

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 48

Publikationstyp: Rapport

Skaftslamkrypa har inventerats på 23 gamla lokaler och återfanns på fyra. På alla lokalerna är arten utsatt för hot, bland annat brunifiering, eutrofiering, igenväxning samt eventuellt försurning och exploatering.

Kontakt