Inventering av potentiella kalktallskogar i Dalsland

Om publikationen

Löpnummer:
2015:26
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
64
Publikationstyp:
Rapport

23 områden inventerades för att se om de var kalktallskogar. Fyra områden bedömdes som mycket skyddsvärda och nio områden innehöll fragment av kalktallskog. Flera områden var skadade av skogbruksåtgärder.

Kontakt