Inventering av brackvattendammar i Stockesundet, Orust kommun

Om publikationen

Löpnummer: 2015:34

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 27

Publikationstyp: Rapport

En inventering av de fem brackvattensdammarna i Stockesundet på Flatön i Orust kommun. Rapporten innehåller beskrivning av flora och fauna i vattenområdet.

Kontakt