Föräldrastöd & Tonåringar

Om publikationen

Löpnummer:
2015:42
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
70
Publikationstyp:
Rapport

Kunskapssammanställning med svensk och internationell forskning om effekter av universella föräldrastödsinsatser till föräldrar med barn i tonåren. Sammanställningen är framtagen av Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet och innehåller även kunskap om vilket stöd föräldrar efterfrågar.

        

Kontakt