Föräldrastöd & Tonåringar

Om publikationen

Löpnummer: 2015:42

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 70

Publikationstyp: Rapport

Kunskapssammanställning med svensk och internationell forskning om effekter av universella föräldrastödsinsatser till föräldrar med barn i tonåren. Sammanställningen är framtagen av Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet och innehåller även kunskap om vilket stöd föräldrar efterfrågar.

        

Kontakt