Flottningslämningar och andra vattenanknutna kulturlämningar

Om publikationen

Löpnummer:
2015:61
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
142
Publikationstyp:
Rapport

2014-2015 genomfördes en inventering av flottningslämningar i Örekilsälven, Munkedalsälven/Valboån och Töftedalsån. I Rapporten redovisas resultatet av denna inventering.

(OBS! Stor fil 40mb)

Kontakt