Flottningslämningar och andra vattenanknutna kulturlämningar

Om publikationen

Löpnummer: 2015:61

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 142

Publikationstyp: Rapport

2014-2015 genomfördes en inventering av flottningslämningar i Örekilsälven, Munkedalsälven/Valboån och Töftedalsån. I Rapporten redovisas resultatet av denna inventering.

(OBS! Stor fil 40mb)

Kontakt