Flodpärlmusslans status i Västra Götaland

Om publikationen

Löpnummer:
2015:10
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
57
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten innehåller resultat från de inventeringar av flodpärlmussla som gjordes under 2014. Förutom de fyra vattendrag som ligger inom miljöövervakningsprogrammet så inventerades elva stycken nya vattendrag översiktligt. Situationen ser fortfarande mörk ut för de flesta populationer av flodpärlmusslan.

Kontakt