Fiskräkning i Säveån 2014 - Hedefors omlöp

Om publikationen

Löpnummer:
2015:25
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
13
Publikationstyp:
Rapport

Sammanställning av data från fiskräknaren i Hedefors omlöp, Säveån, Lerums kommun.

Kontakt