Fiskräkning i Säveån 2014 - Hedefors omlöp

Om publikationen

Löpnummer: 2015:25

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 13

Publikationstyp: Rapport

Sammanställning av data från fiskräknaren i Hedefors omlöp, Säveån, Lerums kommun.

Kontakt