Elfiske i Västra Götalands län 2014

Om publikationen

Löpnummer:
2015:21
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
326
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten innehåller resultatet från de elfisken som ingick i Västra Götalands elfiskeprogram 2014. Årets fisken utfördes under goda förhållanden under stora delar av säsongen. 2014 fiskades det 155 olika lokaler inom framförallt kalkeffektuppföljningen och miljöövervakningen.

Kontakt