Elfiske i Västra Götalands län 2014

Om publikationen

Löpnummer: 2015:21

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 326

Publikationstyp: Rapport

Rapporten innehåller resultatet från de elfisken som ingick i Västra Götalands elfiskeprogram 2014. Årets fisken utfördes under goda förhållanden under stora delar av säsongen. 2014 fiskades det 155 olika lokaler inom framförallt kalkeffektuppföljningen och miljöövervakningen.

Kontakt