Du kan bli vad du vill!

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 16

Publikationstyp: Broschyr/folder

Den här skriften är framtagen av Länsstyrelsen Västra Götalands län och Länsstyrelsen Uppsala län. Vi hoppas den kan få alla barn att tänka: jag kan bli vad jag vill!
Vi vill också uppmuntra pedagoger, föräldrar och andra
vuxna i barns närhet att ifrågasätta ett könsstereotypt
förhållningssätt till yrkesval och intressen.

Kontakt