Du kan bli vad du vill!

Om publikationen

Löpnummer:
-
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Den här skriften är framtagen av Länsstyrelsen Västra Götalands län och Länsstyrelsen Uppsala län. Vi hoppas den kan få alla barn att tänka: jag kan bli vad jag vill!
Vi vill också uppmuntra pedagoger, föräldrar och andra
vuxna i barns närhet att ifrågasätta ett könsstereotypt
förhållningssätt till yrkesval och intressen.

Kontakt