Bostadsmarknadsanalays Västra Götalands län 2015

Om publikationen

Löpnummer: 2015:41

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 82

Publikationstyp: Rapport

En sammanställning och analys av läget på bostadsmarknaden i Västra Götalands län, nedbrutet i delregioner. Rapporten behandlar bostadsmarknadsläget, bostadsplanering/byggande.

Kontakt