Bostadsmarknadsanalays Västra Götalands län 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2015:41
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
82
Publikationstyp:
Rapport

En sammanställning och analys av läget på bostadsmarknaden i Västra Götalands län, nedbrutet i delregioner. Rapporten behandlar bostadsmarknadsläget, bostadsplanering/byggande.

Kontakt