Bostadsbehov, planeringsläge och bostadsbyggande i Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer:
2015:53
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
65
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten innehåller en bedömning av länets behov av bostäder 2016–2025 och bedömning av kommunernas planeringsmässiga förutsättningar att förverkliga de bostäder som behövs. Det är en sammanställning av underlag, en analys och resultat.

Kontakt