Biotopkartering av Teåkersälven - 2014

Om publikationen

Löpnummer:
2015:01
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
50
Publikationstyp:
Rapport

Teåkersälven är påverkad av rensningar och omgrävningar, men har börjat återhämta sig av egen kraft. Stora delar av flodpärlmusslornas utbredningsområde har en hög sedimentationsbelastning och det saknas lekområden för musslornas värdfiskar där musslorna sitter. 
Närmiljön bedöms ha en låg påverkan på vattendraget.

Kontakt