Utvärdering av förvaltningsmodellen för Kosterhavets nationalpark

Om publikationen

Löpnummer: 2014:58

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 70

Publikationstyp: Rapport

Utvärdering av Kosterhavsdelegationen och förvaltningsmodellen för Kosterhavets nationalpark samt de naturreservat som ingår i delegationens ansvarsområde.

Kontakt