Trålskyddsuppföljning i Koster-Väderöfjorden – ROV-undersökning av bottenfaunan

Om publikationen

Löpnummer:
2014:15
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
69
Publikationstyp:
Rapport

Inom Natura 2000-området Kosterfjorden-Väderöfjorden har sex djupare områden i fjorden avsatts som skyddsområden med trålförbud. Detta är en första uppföljning både av kontroll att förbudet efterlevs och att skyddsområdena har den gynnsamma effekt på den biologiska mångfalden som avsetts.

Kontakt