Skyddsvärda träd och andra träd – miljöer, dödlighet och mörkertal

Om publikationen

Löpnummer:
2014:36
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
23
Publikationstyp:
Rapport

De öppna miljöerna är viktiga för träden. De har en större andel friska träd, större andel skyddsvärda träd, större andel träd med stora hål och större andel efterträdare än det finns i skogen. Samtidigt innehåller skogarna naturligtvis fler träd, även fler skyddsvärda träd och något fler jätteträd än öppna miljöer. Detta visar även på igenväxning som det största problemet för jätteträden.

Kontakt