Rökfria skolgårdar – finns det?

Om publikationen

Löpnummer: 2014:04

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 27

Publikationstyp: Rapport

Under hösten 2013 har Länsstyrelsen kartlagt skolgårdar i länets alla 49 kommuner för att se hur rökfria de är.Namn på publikationen


Kontakt