Riktlinjer avseende markföroreningar inom Energihamnen i Göteborg

Om publikationen

Löpnummer:
2014:01
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
31
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten omfattar riktlinjer för bland annat markarbeten, saneringsarbeten, avveckling av verksamhet, påträffande av föroreningar och hantering av förorenade massor, samt områdesspecifika riktvärden för mark.

Kontakt