Rapport om byggnadsnämndens tillsyn under 2012

Om publikationen

Löpnummer: 2014:02

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 21

Publikationstyp: Rapport

Rapporten redovisar tillsynsläget enligt PBL i länet.

Kontakt