Rapport om byggnadsnämndens tillsyn under 2012

Om publikationen

Löpnummer:
2014:02
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
21
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten redovisar tillsynsläget enligt PBL i länet.

Kontakt