Projektet FYR – en sammanställning av Sveriges nautiska kulturarv

Om publikationen

Löpnummer:
2014:28
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
13
Publikationstyp:
Rapport

En sammanställning i Riksantikvarieämbetets Bebyggelseregister av Sveriges kulturhistoriskt intressanta fyrar och fasta sjömärken.

Kontakt