Projektet FYR – en sammanställning av Sveriges nautiska kulturarv

Om publikationen

Löpnummer: 2014:28

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 13

Publikationstyp: Rapport

En sammanställning i Riksantikvarieämbetets Bebyggelseregister av Sveriges kulturhistoriskt intressanta fyrar och fasta sjömärken.

Kontakt