Pollen och luftföroreningar – bidrar alla till behovet av allergiläkemedel

Om publikationen

Löpnummer: 2014_07

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 112

Publikationstyp: Rapport

En analys av hur allergiframkallande pollen och några luftföroreningar tillsammans påverkar försäljningen av allergiläkemedel.

Kontakt