Övervakning av miljögifter i havskräfta och hummer

Om publikationen

Löpnummer: 2014:27

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 26

Publikationstyp: Rapport

Miljöövervakning av miljögifter i kräftor och hummer på sex stationer längs Bohus- och Hallandskusten.

Kontakt