Övervakning av ädellövskog i Västra Götalands län 2013

Om publikationen

Löpnummer: 2014:24

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 55

Publikationstyp: Rapport

Regional miljöövervakning av ädellövskog i Västra Götalands län. Arbetet är ett underlag för uppföljningen av miljömålen Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv.

Kontakt