Övervakning av ädellövskog i Västra Götalands län 2013

Om publikationen

Löpnummer:
2014:24
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
55
Publikationstyp:
Rapport

Regional miljöövervakning av ädellövskog i Västra Götalands län. Arbetet är ett underlag för uppföljningen av miljömålen Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv.

Kontakt